Hoạt động chuyên môn

94F5A9BC-9576-46FC-85CE-1C30009E04CB

Sinh hoạt chuyên môn- Chuyên đề: Tiết đọc thư viện

Ngày 10/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, nhằm chuẩn bị tốt cho việc dạy tiết đọc thư viện, 2 tổ chuyên môn 4,5 và 1,2,3 đã thực hiện 2 tiết dạy chuyên đềdo  đồng chí Trần Thị…