Hoạt động ngoại khóa

EC7FB3DB-48DE-4924-87DD-D1A169FFE925

Học sinh khối 1,2,3 thi kéo co chào mừng ngày 20-11.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Tiểu học Thị trấn Gôi, thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa của nhà trường, các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã diễn ra được sử…