Tin tức

Thong-báo

Sở GD&ĐT Nam Định: phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Sở GD&ĐT Nam Định: phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021. Nội dung tại đây  Cong_van_phat_dong_cuoc_thi_viet_ve_tam_guong_hoc_va_lam_theo_Bac; CV_659_huong_ung_cuoc_thi
Thong-báo

Điều lệ trường tiểu học mới nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020. Nội dung chi tiết tại đây 28_2020_TT_BGDDT