Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GÔI

Địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Loan, Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điện thoại: DĐ: 0949804292 – Email:ththitrangoi1@gmail.com