Bộ GD&ĐT có Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tháng Chín 22, 2020 3:41 chiều

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT  Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Toàn văn Thông tư tại đây 27_2020_TT_BGDDT