Công văn số 39/PGDĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tháng Hai 17, 2020 9:42 sáng

Ngày 15/02/2020  phòng GD&ĐT huyện Vụ Bản có Công văn số 39/PGDĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung chi tiết tại đây CV 39_PGDĐT