Công văn số 55/PGDĐT: Tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covd-19

Tháng Hai 28, 2020 5:35 chiều

Ngày 28/02/2020 phòng GD&ĐT huyện Vụ Bản có công văn số 55/PGDĐT  về việc Tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covd-19. Nội dung công văn tại đây CV 55_PGDĐT