Hướng dẫn của phòng GD&ĐT Vụ Bản về công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 cấp tiểu học

Tháng Mười 19, 2020 7:55 chiều

Phòng GD&ĐT Vụ Bản đã ban hành văn bản số 566/PGDĐT-GDTH Hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại đây KH BDTX 20.21