Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn I ( 2020-2025) và năm 2020

Tháng Mười 19, 2020 8:24 chiều

Ngày 14/10/2020 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản  số91/KH-UBND vềKế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn I ( 2020-2025) và năm 2020. Nội dung chi tiết tại đây  KH 91Phu_luc kèm_KH 91