Thông báo về việc tiếp tục cho HS tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Corona

Tháng Hai 9, 2020 9:25 sáng

Phòng GD&ĐT Vụ Bản có công văn về việc tiếp tục cho học sinh tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Nội dung chi tiết tại đây CV_35_PGDĐT