Trường tiểu học Thị trấn Gôi công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020 theo Thông tư 61/2017

Tháng Bảy 6, 2020 9:05 sáng

Quyết định số 03 của Trường tiểu học Thị trấn Gôi công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020. Nội dung chi tiết tại đây QĐ 03