Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tháng Mười 21, 2020 3:11 chiều

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2020. Nội dung chi tiết tại đây  ND 115-2020