Bộ giáo dục và Đào tạo: Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tháng Bảy 29, 2020 10:24 sáng

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nội dung chi tiết tại đây 2084_QD_BGDDT