Sở GD&ĐT Nam Định: phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Tháng Mười 19, 2020 8:03 chiều

Sở GD&ĐT Nam Định: phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021. Nội dung tại đây  Cong_van_phat_dong_cuoc_thi_viet_ve_tam_guong_hoc_va_lam_theo_Bac;

CV_659_huong_ung_cuoc_thi