Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục

Tháng Mười 20, 2020 2:48 chiều

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2020. Nội dung chi tiết Thông tư tại đây  TT 21_2020