Tổ chức

Hiệu trưởng: Trần Thị Loan

Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Quỳnh Ly, Phạm Văn Thể

Chủ tịch công đoàn: Phạm Tiến Khang

Tổng phụ trách Đội: Trần Ngọc Huy

Bí thư chi đoàn: Vũ Như Tùng

Tổ trưởng Tổ 1,2,3: Trần Thị Lam Kiều

Tổ phó Tổ 1,2,3: Phạm Thị Thu Hà

Tổ trưởng tổ 4,5: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tổ phó tổ 4,5: Phạm Thị Kim Thanh

Tổ trưởng Tổ Văn phòng: Nguyễn Thị Nguyệt

Danh sách giáo viên:

Trần Thị Thứ

Trần Thị Mai Liên

Phạm Thị Hồng Vân

Hoàng Thị Ngân Hà

Hoàng Thị Thu Trang

Trần Thị Mão

Nguyễn Thị Hoa

Đào Thị Tuyết Lan

Nguyễn Thị Khánh Linh

Nguyễn Thị Hoa Thắm

Nguyễn Thị Kim Hiền

Pham Thị Hòa

Trần Thị Nguyên

Đào Thị Hằng

Trần Thị Thanh Thủy

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Hồng Quyên

Trần Thị Lan Anh

Phạm Thị Hằng

Hoàng Thị Mai

Trần Thị Bích Thủy

Đỗ Thị Mận

Trần Trung Chinh

Phạm Thị Thanh

Trần Quang Nhật

Phạm Thị Duyên

Triệu Thị Tuyết Lan