Tổ chức

Hiệu trưởng: Trần Thị Loan

Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Quỳnh Ly, Phạm Văn Thể

Chủ tịch công đoàn: Phạm Tiến Khang

Tổng phụ trách Đội: Trần Ngọc Huy

Bí thư chi đoàn: Vũ Như Tùng

Tổ trưởng Tổ 1,2,3: Trần Thị Lam Kiều

Tổ phó Tổ 1,2,3: Phạm Thị Thu Hà

Tổ trưởng tổ 4,5: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tổ phó tổ 4,5: Phạm Thị Kim Thanh

Tổ trưởng Tổ Văn phòng: Nguyễn Thị Nguyệt